Om oss

Förskolans Historia


Johannesgårdens förskola startade redan 1969 av Sacré Coeur-Systrarna. Sommaren 1992 blev föräldrarna tillfrågade av systrarna om de ville ta över verksamheten.


Under de 30 åren som systrarna drev förskoleverksamheten skapade man sig ett mycket fint renommé genom sitt arbete med barnen. Och man hade en målsättning med verksamheten som på många sätt lever kvar i föräldrakooperativet:


- att genom en allsidig pedagogik ge barnen förutsättningar för självkännedom, begreppsbildning, problem- och konfliktlösning, skapande verksamhet och samverkan med andra.
- att genom detta medverka till att barnen utvecklas till öppna och hänsynsfulla självständiga individer.
- att ge barnen så goda förutsättningar som möjligt inför skolan och det fortsatta livet.


Enligt systrarnas synsätt är detta en uppfostran som hos barnen ska skapa förutsättningarna för en erfarenhet av en mänsklig grundtillit och gemenskap, förutsättningen för de djupgående attityder som tillåter barnet att möta den mänskliga verklighet i alla dessa dimensioner. Detta skapar de nödvändiga förutsättningar för ett liv i det pluralistiska samhället. Johannesgårdens förskola har därför alltid stått öppet för alla, oberoende av samfundsmässig eller ideologisk tillhörighet. Systrarna gläder sig att föräldrakooperativet har fortsatt i samma anda.


Bra att veta om Johannesgården


Målet med verksamheten är att i en kärleksfull miljö ge barnen så goda förutsättningar som möjligt inför skolan och det fortsatta livet. Genom fri lek och allsidig pedagogik vill vi ge varje barn nycklarna till självkännedom, begreppsbildning, problem- och konfliktslösning i samverkan med andra.

Vår personal/våra pedagoger arbetar efter tre tydliga ledstjärnor. Det första är att Johannesgården ska ha en varm, öppen och inbjudande atmosfär. Det andra är att barnen ska få många fina upplevelser, som de sen kan omsätta och lära sig av genom den fria leken. Och det tredje är att utifrån varje barns enskilda behov, ge barnet möjlighet till glädje och utveckling i gruppen.

Johannesgården ska fungera som ett komplement till barnens hemmiljö, och ge barnen upplevelser och lärmöjligheter de normalt inte får hemma i sin vardag.
Personalen på Johannesgården består av engagerade förskollärare och barnskötare.