VÅR VISION OCH VÅRA LEDORD


”Barnens bästa start i livet”


Vår verksamhet har ledorden Trygghet, Glädje och Lust att lära!


Trygghet

För oss är tryggheten otroligt viktig. Vi vill att barnen ska känna sig trygga på förskolan, känna tillit till personalen, till sin egen förmåga och till varandra. Vi vill ge barnen ”ramar och kramar”. Barnen mår bra av att veta vad som förväntas av dem och hur dagen ser ut. Därför har vi genomtänkta rutiner och strukturer under dagen, anpassade efter barnens behov. Anknytningen till pedagogerna är viktig för att skapa trygghet och vi har valt att ge barnen tid att skapa trygga relationer redan under inskolningen. Vår inskolning tar cirka två veckor för att barnen i lugn och ro ska hinna knyta an till pedagogerna.

Vi är måna om att barnen får möjlighet att skapa långsiktiga relationer och att det under hela dagen finns pedagoger på förskolan som de känner sig trygga med. Skulle någon ordinarie pedagog vara borta så använder vi oss av vår egen vikariepool med fantastiska och erfarna vikarier som arbetat i flera år hos oss.


Glädje

Vi vill vara en förskola att längta till, en förskola där det händer roliga och spännande saker! Det ska vara en positiv upplevelse att vara på förskolan. Vi har en positiv attityd och ett lösningsinriktat förhållningssätt som bidrar till att barn och vuxna känner glädje när de är på förskolan.

Vi skapar roliga och utvecklande aktiviteter där fantasi möter verklighet! Barn gör som vi gör och vi tänker på att i alla lägen behandla barnen och varandra på ett respektfullt och positivt sätt


Lust att lära

Vi vill vara inspiratörer och medupptäckare för barnen. Vi inspirerar genom att planera undervisningssituationer på en passande nivå för barngruppen och på så vis bredda barnens erfarenhetsvärld. Vi är medupptäckare som upptäcker tillsammans med barnen. Tar vara på deras intressen i undervisningen och utgår från för dem kända begrepp och situationer. Vi anpassar vår undervisning så att det blir en inkluderande miljö och undervisning där alla kan vara delaktiga utifrån sina förutsättningar. Vi utvecklar hela tiden våra pedagogiska lärmiljöer så att de ska vara både inspirerande och utvecklande.