Klagomålsprocess

Hemsida


smile_off picture VÄLKOMMEN

smile_off picture FILOSOFI/FAKTA

smile_off picture BLÅBÄR

smile_off picture HALLON

smile_off picture JORDGUBB

smile_off picture GEMENSKAP

smile_off picture FAMILJESIDAN

smile_off picture HÄR FINNS VI

smile_off picture KONTAKT

smile_on picture KLAGOMÅL

smile_off picture KONSULTTJÄNST

smile_off picture GDPR

Syfte med rutinen för klagomålshantering


Syftet är att få underlag för att åtgärda brister och förbättra vår verksamhet, samt att ge alla föräldrar inom föräldrakooperativet större möjligheter att påverka.

De allra flesta frågor som kan uppstå bör kunna lösas genom samtal, för att reda ut eventuella missuppfattningar eller rätta till misstag. Men ibland är man inte överens och då skall verksamhetsansvarig samt huvudmän bli involverade.

Genom tydliga rutiner för klagomålshantering får styrelsen även ett underlag för tyngd och frekvens av frågor som engagerar föräldrarna. Föräldrar får en säkerställd process med garantier för hur klagomål och förbättringsförslag hanteras.

Klagomålshanteringen administreras av verksamhetsansvarig/Förskolechef.

Vem framför jag mina klagomål till?


Vänd dig i första hand till någon av de personer på förskolan där klagomålet hör hemma. I förskolan handlar det i första hand om att framföra synpunkter till berörd personal. Om det inte löser problemen, eller om den kontakten upplevs som för känslig, är nästa instans att vända sig till förskolechef.

Du kan också få hjälp att hitta rätt genom att vända dig till styrelsen.

Alla klagomål skall lämnas skriftligt i avdelningarnas postlåda alternativt direkt till förskolechef. Postlådan töms minst 1 gång per vecka. Inom tio arbetsdagar skall du få ett svar.
Även mail till anna.melin@johannesgarden.se samt styrelsen@johannesgarden.se går bra.

Hur behandlas klagomålet?


Förskolechefen granskar klagomålen och hanterar ärendet själv om lämpligt alternativt lämnar vidare till områdesansvarig person i styrelsen.

Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid att hanteras. Behövs mer än tio arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.
Om du inte är nöjd med det svar vi har gett kan du begära att styrelsen gör en förnyad prövning av ärendet.
Detta begärs på samma sätt, via postlådan/mail. Den av styrelsen utpekade personen kommer då att gå igenom hela klagomålet för att se om det finns några oklarheter eller felaktigheter.

Du skall få besked om detta inom tio arbetsdagar. Blir det någon fördröjning informerar du om denna.

Alla skriftliga klagomål som inkommit redovisas på närmast följande styrelsemöte. Därefter förvaras de daterade tillsammans med svar/åtgärdsbesked i en pärm hos förskolechef.


© Föräldrakooperativet Johannesgården 031-709 47 40
webbredaktör webbdesign Korridor AB