Bra att veta om Johannesgården

Hemsida


smile_off picture VÄLKOMMEN

smile_on picture FILOSOFI/FAKTA

smile_off picture BLÅBÄR

smile_off picture HALLON

smile_off picture JORDGUBB

smile_off picture GEMENSKAP

smile_off picture FAMILJESIDAN

smile_off picture HÄR FINNS VI

smile_off picture KONTAKT

smile_off picture KLAGOMÅL

smile_off picture KONSULTTJÄNST

smile_off picture GDPR
Målet med verksamheten är att i en kärleksfull miljö ge barnen så goda förutsättningar som möjligt inför skolan och det fortsatta livet. Genom fri lek och allsidig pedagogik vill vi ge varje barn nycklarna till självkännedom, begreppsbildning, problem- och konfliktslösning i samverkan med andra.

Vår personal/våra pedagoger arbetar efter tre tydliga ledstjärnor. Det första är att Johannesgården ska ha en varm, öppen och inbjudande atmosfär. Det andra är att barnen ska få många fina upplevelser, som de sen kan omsätta och lära sig av genom den fria leken. Och det tredje är att utifrån varje barns enskilda behov, ge barnet möjlighet till glädje och utveckling i gruppen.

Johannesgården ska fungera som ett komplement till barnens hemmiljö, och ge barnen upplevelser och lärmöjligheter de normalt inte får hemma i sin vardag.

Varje barn på Johannesgården följs upp med ett individuellt utvecklingsschema som täcker barnets utveckling socialt, kognitivt, emotionellt och motoriskt. Utvecklingsschemat stödjer personalen i att ge barnen rätt pedagogisk stöd och hjälp, samtidigt som det ligger till grund för heltäckande föräldrasamtal. Det individuella utvecklingsschemat kommer att följa barnets vistelse och utveckling under tiden på Johannesgården.

Personalen på Johannesgården består av engagerade förskollärare och barnskötare.


Tider
7.00 Förskolan öppnar
7.30-9.15 Fri lek (rita, pyssla, upptäcka, leka, sagor)
9.15-9.45 Samling, avslutas med fruktstund
10.00-11.00 Alla barn leker ute (fri lek, utflykt eller tema)
11.30-12.00 Lunch (mat beställs från en restaurangleverantör)
12.15-14.00 Barnen vilar (Blåbär)
12.15-13.00 Barnen vilar (Hallon och jordgubb)
13.00-14.15 Arbetsstund med tema (Hallon och jordgubb)
14.15-15.00 Mellanmål
15.00-17.30 Fri lek (ute eller inne beroende av väder och årstid)
17.00 Förskolan stänger


Historia
Johannesgårdens förskola startade redan 1969 av Sacré Coeur-Systrarna. Sommaren 1992 blev föräldrarna tillfrågade av systrarna om de ville ta över verksamheten.
Under de 30 åren som systrarna drev förskoleverksamheten skapade man sig ett mycket fint renommé genom sitt arbete med barnen. Och man hade en målsättning med verksamheten som på många sätt lever kvar i föräldrakooperativet:
- att genom en allsidig pedagogik ge barnen förutsättningar för självkännedom, begreppsbildning, problem- och konfliktlösning, skapande verksamhet och samverkan med andra.
- att genom detta medverka till att barnen utvecklas till öppna och hänsynsfulla självständiga individer.
- att ge barnen så goda förutsättningar som möjligt inför skolan och det fortsatta livet.
Enligt systrarnas synsätt är detta en uppfostran som hos barnen ska skapa förutsättningarna för en erfarenhet av en mänsklig grundtillit och gemenskap, förutsättningen för de djupgående attityder som tillåter barnet att möta den mänskliga verklighet i alla dessa dimensioner. Detta skapar de nödvändiga förutsättningar för ett liv i det pluralistiska samhället. Johannesgårdens förskola har därför alltid stått öppet för alla, oberoende av samfundsmässig eller ideologisk tillhörighet. Systrarna gläder sig att föräldrakooperativet har fortsatt i samma anda.

Sommaren 2003 avvecklade Sacré Coeur-systrarna sin verksamhet på Trollbärsvägen och lämnade över lokalerna till Dominikaner-systrarna som är våra nya hyresvärdar.

Dokument
pdf Likabehandlingsplan


Kvalitetsundersökning/jämförelsevärde

Se nedan bild över medelvärde för frågeområden som gjordes i Göteborgs skolor under 2017Jämförelsevärde Gbg skolor© Föräldrakooperativet Johannesgården 031-709 47 40
webbredaktör webbdesign Korridor AB